Фӕндӕгтӕ цалцӕг кӕнын хъӕуы

0
53

 

Ӕппӕтуӕрӕсеон адӕмон фронты цӕгатирыстойнаг регионалон хайады активисттӕ Дзӕуджыхъӕуы разамындӕй курынц зӕронд коммуникациты баивды фӕстӕ фӕндаггон уӕлцъар цалцӕг кӕнын

 

Ӕрӕджы фӕндагаразджытӕ ног асфальтӕй кӕй бамбӕрзтой, уыцы канализацион хӕтӕлы фехӕлдӕй Павленкойы ӕмӕ Кутузовы уынгты цӕрӕг адӕм кӕй рахъаст кодтой, уымӕ гӕсгӕ горӕты администрацимӕ хъаст барвыстӕуыд.

— Къуырийӕ фылдӕр рӕстӕг Павленкойы ӕмӕ Кутузовы уынгты тигъ цауд уавӕры ис, коммуникаци кӕй стыдта, уый аххосӕй цалцӕггонд фӕндаг хӕлын райдыдта. Зӕронд згӕ хӕтӕлтыл ног асфальт ӕрӕвӕрдтой. ӕвзӕр тӕф кӕмӕй цӕуы, уыцы канализацион дон уынгты тигъ ӕрӕмбӕрзта, — зӕгъынц бынӕттон адӕм. Регионы ӕппӕтӕй цауддӕр 10 фӕндаджы номхыгъдмӕ хаст амынд тигъ ӕрӕвӕрдтой Адӕмон фронты интерактивон авналӕн «Карта убитых дорог»-ы. Бынӕттон цӕрджытӕ ӕмӕ адӕмон фронты активисттӕ муниципалон хицаудзинадмӕ цалдӕр хатты куы бахъаст кодтой, уӕд Кутузовы уынг бындуронӕй цалцӕггонд ӕрцыд, фӕлӕ зӕронд коммуникацитӕ нӕ баивтой. Адӕмон фронты минӕвӕртты ныхасмӕ гӕсгӕ, амынд уавӕр арӕх сӕвзӕры.

— Уынгтӕ иумӕйагӕй нӕ, фӕлӕ хайгай цалцӕггонд кӕй ӕрцӕуынц, уый банымайӕн ис ӕппӕтӕй ахсджиагдӕр лыггӕнинаг фарстайыл. Иу адӕймаг дӕр йӕхи хӕдзары згӕ хӕтӕлтыл кафель нӕ сӕвӕрдзӕн, стӕй зӕронд коммуникацитимӕ кӕрт дӕр асфальтӕй нӕ бамбӕрздзӕн. Хъыгагӕн, иуӕй-иу хицауиуӕггӕнӕг адӕймӕгтӕ паддзахадон исбоныл стырзӕрдӕ кӕй сты, уый аххосӕй цауд фӕстиуджытӕ рауайынц, — зӕгъы Адӕмон фронты регионалон штабы ӕмсӕрдар Цӕгӕраты Руслан.

Уавӕр рӕхджы цӕмӕй иуварсгонд ӕрцӕуа, уый тыххӕй ӕхсӕнадон организациты уӕнгты зӕрды ис горӕты администрацимӕ курдиат барвитын. Бындурон цалцӕггӕнӕн куыстыты размӕ ӕппӕт коммуникацитӕ ӕмбӕлы ӕнӕмӕнг ивын.

БӔДТИАТЫ Оксан

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here